Fukuoka

Kura

Mori no Kura, Kurume, Fukuoka

Morinokura, a sake brewing company located in Fukuoka Prefecture, is engaged in the production and sale of sake, authent...
Kura

Hiyokutsuru, Kurume, Fukuoka

Hiyotsuru is a sake brewery located in Uchino, Jojima-cho, Kurume City, Fukuoka Prefecture. Its representative brand, Hi...
Kura

Hana no Tsuyu, Kurume, Fukuoka

Hana no Tsuyu, a sake brewery located in Fukuoka Prefecture, was founded in 1745. Its representative brand name "Hana-no...
Kura

Chikushi no Homare Shuzo, Kurume, Fukuoka

Chikushi no Homare Shuzo is a sake brewer located in Kurume City, Fukuoka Prefecture, and was founded in 1897. Using wat...
Kura

Ikekame Shuzo, Kurume, Fukuoka

Ikekame Sake Brewery is a sake brewer located in Kurume City, Fukuoka Prefecture, Japan, and was founded in 1875. Ikekam...
Kura

Kobayashi Shuzo Honten, Umi, Fukuoka

Available : Tasting, ShopFounded : 1986Representative brand : BandaiTel : 092-932-0543Access :Business hours : 10:00-18:...
Kura

Mizokami Shuzo, Kita Kyusyu, Fukuoka

Mizokami Sake Brewery in Fukuoka Prefecture is a sake brewery founded in 1844. Located in Keisho-cho, Yahatahigashi-ku, ...
Kura

Ishikura Shuzo, Fukuoka, Fukuoka

Ishikura Sake Brewery, located in Fukuoka Prefecture, is the only sake brewery in Hakata that has been continuously carr...